Styrelsen

Odförande

Göran Svensson

Mobil 0706-802064

goran.l.svensson@telia.com

Vice odförande

Sture Jessing

Mobil 0706-398010

sture@jessing.nu

Kassör

Inga-Lisa Carlsson

Mobil 0703-134883

ingalisa.carlsson

@live.se

Sekreterare

Irene Svensson

Mobil 0708-238494

irene.svensson56@gmail.com

Webbansvarig

Leif Isaksson

Mobil 0708-484298

leifisaksson@telia.com

Medlemsansvarig

Eva-Stina Svensson

Mobil 0703-553777

eva-stina.svensson

@telia.com

Programgruppen

Ingela Johansson

Telefon: 0303 - 227113

Mobil: 0703 - 203106

ingela.jison@gmail.com