Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet

Föreningen fortsätter att utvecklas!

Under året har medlemsantalet fortsatt att öka till drygt

1550 medlemmar. Det är givetvis mycket glädjande, men

det innebär också en ökad påfrestning på organisationen.

Vi har fått repetera många programpunkter och när det

gäller månadsmötena har vi svårt att få plats på Kvarnkullen.

Därför har vi testat att lägga några månadsmöten

på Mimers teater. Detta har slagit så väl ut att vi kommer

attlägga de flesta av månadsmötena 2024 på Mimers

teater. Tyvärr är kostnaderna där betydligt högre, så vi

skulle egentligen behöva höja entréavgiften. Med tanke på att alla inte har så gott ställt vill vi inte göra det utan vi beslutade att kontakta kommunledningen föratt hitta en lösning som gagnar många.

Efter samtal med kommunledningen fick vi ett förslag på hur vi skulle kunna få ett extra bidrag för att kompensera de höga hyreskostnaderna. Förslaget går ut på att Aktiva Seniorer hjälper till med aktiviteter på äldreboendena.

Vi har kommit överens om att försöka lösa detta. Detta innebär att vi måste hitta ett antal personer, som kan hjälpa till med dessa aktiviteter. Vi har startat uppen referensgrupp som skall komma med förslag på aktiviteter och lämpliga personer. Om du är intresserad av att vara med så kan du anmäla intresse till mig.

Vi söker också nya personer som kan hjälpa till i styrelse och programgrupp.

Därför är jag tacksam om ni kan komma med tips om lämpliga personer. Antingentill mig eller till valberedningen. Det är också bra om ni tipsar oss om nya aktiviteter och utflyktsmål.


GöranSvensson

OrdförandeAktiva Seniorer

GöranSvensson