Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet!

På grund av Coronapandemin så blev våren 2021 inte alls som vi tänkt oss.


Vandringarna och besöket på Buderöds gamla ålderdomshem i Kode kunde genomföras, med hänsyn taget till Folkhälsomyndighetens restriktioner, alla andra aktiviteter blev inställda.


Vi kunde inte genomföra årsstämman som planerat och då det är mycket osäkert om vi kan genomföra den i höst, har vi beslutat att vänta till februari 2022.

Alla dokument rörande ekonomi, verksamhetsberättelse och revisions-berättelse kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida. De styrelsemedlemmar, som stod i tur att avgå har meddelat att de är villiga att fortsätta till nästa årsstämma.


För hösten 2021 gör vi ett komplett program, men vi måste vara beredda på att göra vissa korrigeringar med hänsyn taget till pandemins utveckling.

Vi hoppas givetvis att vi skall kunna genomföra aktiviteterna enligt plan.

Ändringar i programmet kommer att meddelas på vår hemsida.


När ni får det nya programmet för hösten, vill jag rekommendera att ni tar fram era kalendrar och skriver in vilka aktiviteter ni är intresserade av och att anmäla er. Det har nämligen visat sig att många har missat att anmäla sig i tid och sedan blivit besvikna.

Anmälan till månadsmötena endast per telefon på grund av eventuella begräsningar i antalet besökande.

På hemsidan får ni fortlöpande information om förändringar i programmet.


OBS!

Vi har fått ett glädjande meddelande om att alla pensionärer i Kungälv får tillgång till egen tid i utebadet i Kungälv.


Tiden är tisdagar och torsdagar kl 8-10, från och med 14/6. 

Det kostar endast 20 kr per gång och ni bjuds på kaffe.


Göran Svensson

Ordförande

Aktiva Seniorer