Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet!


På grund av Coronapandemin så blev 2020 ett annorlunda år för oss alla på många plan.


Aktiva Seniorers verksamhet blev inte vad den brukar vara. De flesta aktiviteter fick ställas in. Vi besökte dock Elvisshowen i Floda och guidad tur i Göteborgs undre värld. Månadsmöten i augusti, september och oktober kunde genomföras i begränsad omfattning. En del andra aktiviteter kunde genomföras med hänsyn till Folkhälsomyndighetens restriktioner.


För våren 2021 har vi gjort ett fullmatat program, men vi måste vara beredda på vissa korrigeringar med hänsyn till hur pandemin utvecklas. Vi hoppas givetvis att vi ska kunna genomföra de flesta aktiviteterna enligt plan.


Vi försöker hela tiden förnya oss och därför är vi tacksamma om ni tipsar oss om nya

aktiviteter och utflyktsmål.


När ni får det nya programmet för våren, vill jag rekommendera att ni tar fram era kalendrar och skriver in vilka aktiviteter ni är intresserade av och när det är dags att anmäla sig. Det har nämligen visat sig att många har missat att anmäla sig i tid och

sedan blivit besvikna.

Anmälan till månadsmötena endast per telefon på grund av begräsningar i antalet besökande.

På hemsidan får ni fortlöpande information om förändringar i programmet.


Tillströmningen av nya medlemmar ser glädjande nog ut som vanligt. 125 nya medlemmar i år. Och totalt ligger medlemsantalet mellan 1300 - 1400 medlemmar.


Till sist vill jag tacka styrelse, programgrupp och aktivitetsledare för ett, trots coronapandemin väl genomfört 2020.


Under året har vi också skänkt 50 000 kr vardera till Barncancerfonden och Jontefonden som engångsbelopp och dessutom samlat in pengar till dessa på månadsmötena.Göran Svensson

Ordförande
Aktiva Seniorer