Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet!

På grund av Coronapandemin så blev 2021 ett annorlunda år för oss alla på många plan.
Aktiva Seniorers verksamhet blev inte heller vad den brukar vara. Från januari till sommaren ställde vi in nästan samtliga aktiviteter, utom vandringarna.

I augusti besökte vi ”Elvisshowen” i Floda och under hösten startade vi övriga aktiviteter successivt, om än i något begränsad omfattning. Vi startade också månadsmötena. Även där med något begränsat antal deltagare. I oktober tog vi
bort begränsningarna och det visade sig att det fanns ett stort behov och det kom 220 deltagare.
Under Pandemin minskade medlemsantalet något, men glädjande nog har vi fått många nya medlemmar, så vi är nu ca 1300 st igen.
För våren 2022 har vi gjort ett fullmatat program, som jag hoppas tilltalar er.
Vi försöker hela tiden förnya oss och därför är vi tacksamma om ni tipsar oss om nya aktiviteter och utflyktsmål.
När ni får det nya programmet för våren, vill jag rekommendera att ni tar fram era kalendrar och skriver in vilka aktiviteter ni är intresserade av och när det är dags att anmäla sig. Det har nämligen visat sig att många har missat att anmäla
sig i tid och sedan blivit besvikna.
Anmälan får inte göras via telefonsvarare då det visar sig att det kan bli missuppfattningar.
Ni kan anmäla er via e-post eller telefon.
Göran Svensson
Ordförande
Aktiva Seniorer
Samarbetar