Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet

Äntligen är vi igång igen!

Under hösten har vi kunnat genomföra alla planerade aktiviteter. Det har varit mycket god uppslutning på aktiviteterna och vi har fått många nya medlemmar under året. (mer än 150 st.) Många av de nya medlemmarna har nyligen blivit pensionärer och vi har idag drygt 1300 medlemmar.


Att vi får så många nya medlemmar beror förhoppningsvis på att vi har ett attraktivt programutbud. Vi försöker hela tiden utveckla programutbudet så att det även tilltalar de nya medlemmarna, som är något yngre än oss som hållit på länge.

Det är därför viktigt att vi kontinuerligt föryngrar både styrelse och programgrupp. Därför är jag tacksam om ni kan komma med tips om lämpliga personer. Antingen till mig eller till valberedningen. Det är också bra om ni tipsar oss om nya aktiviteter och utflyktsmål.


När ni får det nya programmet rekommenderar jag er att ni tar fram era kalendrar och skriver in vilka aktiviteter ni är intresserade av och när det är dags att anmäla sig. Det har nämligen visat sig att många har missat att anmäla sig i tid och sedan blivit besvikna.

Anmälan till månadsmötena kan göras via e-post eller telefon.

Tydlig information finns i programbladet.


Tyvärr måste vi, på grund av ökade kostnader, höja avgiften på månadsmötena till 100 kr.


På hemsidan får ni fortlöpande information om förändringar i programmet.


Göran Svensson

OrdförandeAktiva Seniorer