Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet

Föreningen fortsätter att utvecklas!!


Under året har medlemsantalet fortsatt att öka till drygt 1400 medlemmar.
Det är glädjande att det har kommit många nyblivna pensionärer. Det beror förhoppningsvis på att vi har ett programutbud som tilltalar även yngre. Höjdpunkten i våras var när vi hade
Mule Skinner Band (gamla Streaplers) på Mimers teater i januari. Det blev två fulla föreställningar med 350 besökare vid varje tillfälle.
Det hela blev så lyckat att vi kommer att förlägga några av våra månadsmöten i höst på söndagar på Mimers Teater istället för onsdagar på Kvarnkullen.


När ni får det nya programmet rekommenderar jag er att ni tar fram era kalendrar och skriver in vilka aktiviteter ni är intresserade av och när det är dags att anmäla sig. Det har nämligen visat sig att många har missat att anmäla sig i tid och sedan blivit besvikna.


På hemsidan får ni fortlöpande information om förändringar i programmet.


OBS! Månadsmötena 29/10, 26/11 och 17/12 kommer att förläggas till Mimers Teater.


Göran Svensson

OrdförandeAktiva Seniorer