Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet!

Äntligen är vi i gång igen!


Från februari kunde vi genomföra alla planerade aktiviteter.

Det har varit mycket god uppslutning på aktiviteterna och vi har fått många nya medlemmar.

Många av de nya medlemmarna har nyligen blivit pensionärer och vi har som tidigare ca 1300 medlemmar.

Vi har också fått in några nya i styrelsen och programgruppen. Detta bådar gott för föreningens fortlevnad.


När ni får det nya programmet rekommenderar jag er att ni tar fram era kalendrar och skriver in vilka aktiviteter ni är intresserade av och när det är dags att anmäla sig. Det har nämligen visat sig att många har missat att anmäla sig i tid och sedan blivit besvikna.


Anmälan till månadsmötena kan från och med hösten göras via e-post eller telefon. Tydlig information finns nederst på första sidan.

På hemsidan får ni fortlöpande information om förändringar i programmet.


Göran Svensson

Ordförande

Aktiva Seniorer