Bli medlem


Medlemskap


Medlemskapet är öppet för alla som fyllt 55 år och för att bli medlem betalar du in 100 kronor per person till vårt plusgirokonto 74 81 68-2.

För varje person anger du namn, adress och telefonnummer.

Ange också att det gäller nytt medlemskap.

När vi fått betalningen sänder vi ett medlemskort, en namnlapp och ett välkomstbrev.

 

Välkomna