PresentationAktiva Seniorer i Kungälv

Aktiva Seniorer är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden och bedriver ej heller någon pensionärsfacklig verksamhet.

Aktiva Seniorer har som syfte att främja medlemmarnas kulturella och andra gemensamma intressen samt att erbjuda meningsfulla och berikande aktiviteter. Föreningen inbjuder till månadsträffar, studiecirklar och föreläsningar, ordnar med studiebesök, vandringar, utflykter och resor.

Du är välkommen som medlem i Aktiva Seniorer från 55 år.

Årsavgiften är 100 kr/kalenderår och person.

Du kan betala in avgiften på föreningens plusgiro 748168-2. Ange namn, adress och telefonnummer så skickar vi program m.m. till dig.

Besök gärna vår hemsida www.aktivakungalv.se Under "Nyhet" skriver vi sådant som inte står i programbladet Vid byte av adress anmäl detta till e-post: eva-stina.svensson@telia.com eller tel 0703-553777