Presentation


Aktiva Seniorer är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden

och bedriver ej heller någon pensionärsfacklig verksamhet.


Aktiva Seniorer
har som syfte att främja medlemmarnas kulturella och andra gemensamma intressen samt att erbjuda meningsfulla och berikande aktiviteter.

Föreningen inbjuder till månadsträffar, studiecirklar och föreläsningar,

ordnar med studiebesök, vandringar, utflykter och resor.

Du är välkommen som medlem i Aktiva Seniorer från 55 år.

Årsavgiften är 100 kr/kalenderår och person.

Du kan betala in avgiften på föreningens plusgiro 748168-2.

Ange namn, adress och telefonnummer så skickar vi

program m.m. till dig.

Under "Nyhet" på vår hemsida skriver vi sådant som inte står i programbladet.


Vid byte av adress anmäl detta till

e-post: eva-stina.svensson@telia.com

eller tel 0703-553777


OBSERVERA: För att olycksfallsförsäkringen skall gälla måste du vid anmälan till aktiviteter ange ditt 10-siffriga personnummer.