Smått och gott

Smått & gott om verksamheten


Du är välkommen som medlem i Aktiva Seniorer från 55 år. Årsavgift 100:-.


Aktiva Seniorer i Kungälv har ungefär 1400 medlemmar.


Vi har ett avtal med Medborgarskolan och får därigenom bl a stöd och hjälp med studiecirklar och tillgång till deras stora och omfångsrika studiematerial ”Mervetare”.


Vid våra medlemsmöten, som i allmänhet sker sista onsdagen i varje månad i Kvarnkullens Stora Sal, får vi vara högst 280 personer.


TÄNK PÅ ATT ALLTID HA MED DIG JÄMNA PENGAR.

Allt för att underlätta för dig själv samt aktivitetsledarna och bidrar

till att korta köerna vid månadsmötena och förenklar för ansvarig vid betalning av aktiviteterna.


Vid olika resor eller aktiviteter där vi skall äta mat ber vi er som har matintolerans att i förväg berätta detta för den som är aktivitetsledare.


Vi ber er att respektera de anmälningstider som står i programmet

och INTE tala in anmälningar på telefonsvarare.


Vid byte av adress anmäl detta till e-post:

eva-stina.svensson@telia.com

OBSERVERA: För att olycksfallsförsäkringen skall gälla måste du vid anmälan till aktiviteter ange ditt 10-siffriga personnummer.