Manadsmote20200129

Bilder och text från månadsmötet i januari 2020

Bild:Barbro Linhem

Text: Leif Isaksson

Sir Burben hoppade in med kort varsel när Vier Brillen fick förhinder på grund av sjukdom.

Det var många aktiva Seniorer som fick njuta av deras jazzmusik