Månadsmöte20200226

Bilder och text från årsmötet i februari.

Bild: Barbro Linhem

Text: Leif Isaksson