Referat 20200226

Föreningsstämma med stämsång


150 Aktiva Seniorer hade kommit för att delta i årets föreningsstämma. De välkomnades av våra härliga Humlor med en nyskriven sång stämman till ära.

Förhandlingarna leddes vant och galant av Göran med Ragnar som sekreterare.

Verksamhets- och revisionsberättelserna upplästes och godkändes. Styrelse beviljades full ansvarsfrihet.

Aktivas ekonomi är mycket god. Styrelsen hade därför lagt förslag om att skänka 50 000 kr vardera till Barncancerfonden och Jontefonden. Förslaget bifölls.

Medlemsavgiften fastställdes oförändrad till 100 kr. Det blev omval på de flesta av posterna. Några förändringar skedde dock. Olle Björnström inträdde som ordinarie revisor med Rolf Gunneflo som suppleant.

Ingela Johansson valdes till styrelseledamot i egenskap av sammankallande i programgruppen.

Marita Olsson och Marita Pettersson hade undanbett sig omval. Till deras efterträdare valdes Annika Emanuel och Irene Svensson.

Humlan med Lars-Gunnar som dirigent samt våra duktiga musiker stod åter redo på scenen. De inledde med Kungälvsvisan med text av Nils Löfberg. Dagens tema var Lasse Dahlquist och vi bjöds på många melodier ur hans visskatt. Morfar har berättat, Kom lella vän ska vi segla och Jolly Bob var några av dem. Dessutom Hallå du gamle indian med Tore som sådan. Sedvanligt avslutade Humlan med tänkvärda Nu går sista visan.

Programgruppen lämnade information om kommande aktiviteter. Om dessa går att läsa i programbladet. Tyvärr utgår resan till Dalhalla pga för få anmälningar.

Nästa månadsmöte den 25/3 kommer vi att få lyssna till Larro Lisanga.