Programgruppen

 

Aktiva Seniorer i Kungälv

PROGRAMGRUPPEN HÖSTEN 2016

Marita Olsson

Telefon: 0303 - 91791

Mobil: 0705 - 591791

Ingemar Björklund

Telefon 0303 - 51393

Mobil 0728 - 539297

Barbro Lindberg

Telefon: 0303 - 223458

Mobil: 0709 - 853457

Bengt Bülow

Telefon: 0303 - 63399,

Mobil: 0709 - 702944

Lilian Olsson

Telefon: 0303 - 233025

Mobil: 0734 - 234539

Ingela Johansson

Telefon: 0303 - 227113

Mobil: 0703 - 203106

Marita Pettersson

Telefon: 0303 - 227852 Mobil: 0703 - 366450

Lars Thörnqvist

Telefon: 0303 - 225083

Mobil: 0705 - 910300