Presentation


Aktiva Seniorer i Kungälv

Presentation av Aktiva Seniorer i Kungälv.

Aktiva Seniorer är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden och bedriver ej heller någon pensionärsfacklig verksamhet. Aktiva Seniorer har som syfte att främja medlemmarnas kulturella och andra gemensamma intressen samt att erbjuda meningsfulla och berikande aktiviteter. Föreningen inbjuder till månadsträffar, studiecirklar och föreläsningar, ordnar med studiebesök, vandringar, utflykter och resor. Fastän vi inte driver någon pensionärsfacklig verksamhet är vi med i Kungälvs Pensionärsråd (KPR). Där träffas politiker, tjänstemän och företrädare för pensionärsföreningar i Kungälv för utbyte av information och åsikter i frågor som berör pensionärer. Aktiva seniorer i Kungälv är inte medlemmar i Förbundet Aktiva Seniorer.

Som exempel på studiecirklar och liknande aktiviteter kan nämnas grupper för bridge, canasta, bowling och gymnastik. Titta under rubriken Program till vänster för att få kompletta uppgifter. Den sista onsdagen i månaden under vår och höst har vi månadsmöte med olika former av underhållning. Utöver dessa mer fasta aktiviteter ordnas även utflykter, föredrag och studiebesök. Styrelsen.