Styrelsen

 

Aktiva Seniorer i Kungälv

Odförande

Göran Svensson

Tel. 0303-777080

Mobil 0706-802064

Vice odförande

Leif Bjurmalm

Tel 0303-50500

Mobil 070-4806995

Kassör

Inga-Lisa Carlsson

Tel. 0303-777050

0703-134883

Sekreterare

Ragnar Holgersson

Tel 0303-13806

Mobil 0705-138011

Webbansvarig

Leif Isaksson

Mobil 070-8484298

Styrelseledamot

Eva-Stina Svensson

Tel 0303-777080

Mobil 0703-553777

Styrelseledamot

Marita Olsson

Tel 0303-91791

Mobil 0705-591791