Referat 20191030Aktiva Seniorer i Kungälv

Världens sjunde skönhet

Så benämner CNN bohuskusten. Om denna, vår yngsta och saltaste kust, fick drygt 200 aktiva seniorer veta det som är värt att veta och lite till.Vid oktobermötet fanns biologen och författaren Stefan Edman på scenen. Med fotografen Jan Töves bilder i bakgrunden tog han oss med på en resa längs vår vackra kust från förr till nu.

Vi fick veta hur Bohuslän skapats genom många tusen år efter att den senaste inlandsisen smält och på flera sätt blivit ett gränsland. Kanske hade gränsen till Danmark gått genom Dalsland och Göta älv om inte vintern 1658 varit så bitande kall. Kung Karl X Gustav kunde då ta sin här över isen och få Danmark att kapitulera. Genom freden i Roskilde samma år blev Bohuslän svenskt.

Margareta Huitfeldt från Sundsby säteri på Tjörn var en viktig person både då och senare. Genom donationer gav hon fattiga, bohuslänska pojkar möjlighet att studera. Hvitfeldtska Gymnasiet är en frukt av detta. Även Morlanda säteri och kyrka fick vi ta del av. Där var familjen Bildts läktare ståndsmässigt placerad över predikstolen.

Vår fästning hade som uppgift att försvara Norges sydgräns där Nordre älv är som svårast att navigera. Namnet bottnar i ordet bagir-besvärlig. Detta blev Bagahus sedan Bahus och så Bohus.

Även språket har sina gränser. Typiskt är iet,som surrar på Tjörn men är spetsigt i norr. Vackra bilder på slipade röda granithällar kontra grå gnejs visade på olikheter i berggrunden. Gränsen går mitt i Gullmarn.

Det bohuslänska landskapet är som en gammal schartauansk predikan, tredelad. Fjällen, odlingsbygden samt kustbandet. Fantastiska bilder på växter och djur, båtar och fiske konservfabriker, stenhuggerier och varv, bebyggelse och befolkning visades. Badortsepoken där Gustavsberg var först tätt följd av Ljungskile, Marstrand och Lysekil. Den gemensamma nämnaren var tångens läkande förmåga.

Exempel på tidigare konstnärer som Inge Schiöler och Arne Isacsson till dagens Pål Svensson togs upp likaså författare som Emelie Flygare-Carlén förr och Ann Rosman nu.

Som avslutning en serie bilder på livet under vattenytan varav Stefan Edman rankade räkan som Västkustens vackraste djur.

Förra månadens insamling till Världens barn inbringade 3000 kr.

Bengt Olsson saknar schack bland våra aktiviteter och vill få en sådan till stånd. Intresserade kan kontakta Bengt eller Göran.

Marita och Barbro påminde om kommande aktiviteter. Glöm inte programbladet!

Aktivitetsledarna ombeds lämna sina manuskript till Bengt B sen. 15/11.

Tore meddelade att Humlan gärna ser gäster vid julbordet på Gullbringa den 3/12 kl. 11. Anm. till Lars-Gunnar 0730314013.

Den 5/12 underhåller Daniel Perez på Kongahälla Center.

Nästa månadsmöte den 27/11 underhåller Majornas 3dje Rote


Inga Isaksson