Referat 20190227


Aktiva Seniorer i Kungälv

Referat från föreningsstämman 20190227

Föreningsstämma med humlesurr

160 medlemmar i Aktiva Seniorer hade hörsammat kallelsen och infunnit sig till Föreningsstämma den 27 februari. Förhandlingarna leddes vant och galant av Göran med Ragnar som sekreterare. Verksamhets-och revisionsberättelserna lästes upp och godkändes. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet. Medlemsavgiften fastställdes oförändrad till 100 kr. Det blev omval på alla poster utom en då Olle Björnström valdes till revisors suppleant efter Gunnar Claesson , som undanbett sig omval.

Aktiva Seniorer är en, som namnet säger, mycket aktiv förening med ca 1400 medlemmar varav ett 50-tal tillkommit innevarande år. Detta tack vare vår eminenta programgrupp. Stort tack till er! Ett stort bekymmer har dock seglat upp för oss och en del andra föreningar. Nämligen Kvarnkullens höjda hyror och försämrade villkor. Detta i en tid då man ofta läser om kulturens positiva inverkan på människan.

Vår i luften och humlesurr inne. Vilken dag! Aktivas egen kör med Lars-Gunnar som dirigent och reseledare samt våra härliga musiker stod redo på scenen. De välkomnade oss med Inbjudan till Bohuslän. Vi gjorde ”strandhugg” på flera platser bl.a. hos Maj på Malö och Huldas Karin för att avsluta resan i Bohuslän till havs med Havsörnsvals.

Vi reste vidare i Taubes fotspår och hälsade på Den glade bagarn i San Remo, Fragancia på Kuba och Fritiof Anderssons Carmencita. Vi fick gå på bal med Rosa och dans polka med Rönnerdahl för att till slut få sova skönt på armen i Nocturne. Som brukligt är avslutade Humlorna med tänkvärda Nu går sista visan.

Ingela meddelade att endast 11 platser finns kvar på resan till Kärringön.

Nästa månadsmöte den 27/3 får vi besök av Daniel Perez. Via musiken tar han oss med på en resa jorden runt.


Inga Isaksson