Program hösten 2022

Aktiva Seniorers symbol är ett bi. Ett bi som kontinuerligt samlar in och delar med sig av den egna kunskaps- och erfarenhetsbanken.

OBSERVERA: För att olycksfallsförsäkringen skall gälla måste du vid anmälan till aktiviteter ange ditt 10-siffriga personnummer.