Program hösten 2020Aktiva Seniorer i Kungälv

Aktiva Seniorers symbol är ett bi. Ett bi som kontinuerligt samlar in och delar med sig av den egna kunskaps- och erfarenhetsbanken.

SMÅTT OCH GOTT OM VERKSAMHETENKURSER  &  AKTIVITETER  HÖSTEN 2020VECKOAKTIVITETER HÖSTEN 2020MÅNADSMÖTEN HÖSTEN 2020