Ändringar för aktiviteter Uppdat. 2021-02-19Aktiva Seniorer i Kungälv

Följande aktivitet är inställd eller flyttad våren 2021:


Matfröjd den 24 april är inställd tillsvidare pga att Kvarnkullen skall användas för Covid-19 vaccinering.

Månadsmötet den 31 mars är inställt på grund att Kvarnkullens stora sal använs för corona-vaccination.

Foto: Micael Andersson