Information från Klv PensionärsrådAktiva Seniorer i Kungälv

Information från Kungälvs pensionärsråd

Nedan finns en länk till mötesanteckningarna från Kungälvs pensionärsråd.


Länk till pensionärsrådets anteckningar.