Information från Klv Pensionärsråd


Aktiva Seniorer i Kungälv

Information från Kungälvs pensionärsråd

Nedan finns en länk till mötesanteckningarna från Kungälvs pensionärsråd.


Länk till pensionärsrådets anteckningar.