Brev till alla medlemmarAktiva Seniorer i Kungälv

Aktiva Seniorer: Två månadsmöten

på samma dag


Månadsmötet 26 augusti med Vier Brillen kommer att genomföras med två föreställningar, dels kl 09.00, dels kl 11.00. Aktiva Seniorers styrelse har diskuterat detta och förstått att det är ett önskemål från många medlemmar.

Föreningen kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning vid dessa möten.

Det betyder

att man får vara högst 50 personer vid varje tillfälle,

att föreskrivna avstånd ska hållas mellan borden och

att tillgång till handtvätt ska finnas.

Vi är också skyldiga att informera om

att personer med sjukdomssympton, även lindriga sådana, inte ska komma till månadsmötena.

Anmälan kan endast göras per telefon, eftersom vi då kan fördela deltagarna till de två mötena. Anmälan se programbladet.

Vi prövar nu att genomföra månadsmötet på detta sätt. Hur vi gör i fortsättningen beror på utvecklingen av pandemin. Ni får reda på detta när ni anmäler er till de kommande månadsmötena.

Styrelsen och Programkommittén har vidare gått igenom höstens program och kommit fram till vilka aktiviteter som man idag tror sig kunna genomföra.

Det är dessa:

Handarbetscaféet, Mervetarna, Mediyoga, Vandringarna (14/10 flyttad till 16/10), Datakurserna, Akvarellmålningen, Surströmmingen, Elvisshowen, Guidad turen i Göteborgs undre värld, Quiz, Chokladprovningen, Vinprovningen och Champagneprovningen.

För tidpunkt och anmälning se programbladet.

Och så hoppas jag att vi går mot tryggare tider.

Väl mött!

Göran Svensson

Ordförande

Foto: Micael Andersson