Manasmote20191127Aktiva Seniorer i Kungälv

Bilde från månadsmötet i november 2019 av

Barbro Linhem

Vi underhölls av den fantastiska orkestern Majornas tredje rote

Vi fick också se bilder på dagens vinster och från resan till Grövelsjön