Manadsmote20200129Aktiva Seniorer i Kungälv

Bilder och text från månadsmötet i januari 2020

Bild:Barbro Linhem

Text: Leif Isaksson

Sir Burben hoppade in med kort varsel när Vier Brillen fick förhinder på grund av sjukdom.

Det var många aktiva Seniorer som fick njuta av deras jazzmusik

Solon av några av orkestermedlemmarna

Göran tackar orkestern efter konserten och med ett extra tack till Stig Erixon som ordnade så att de övriga kunde komma.