Manadsmote20191212Aktiva Seniorer i Kungälv

Bilder och text från månadsmötet i december 2019

av Barbro Linhem

Sång av Negar Zarassi och Olof Söderberg

ackompanjerade av Love Petersson

Vi var som vanligt många aktiva som njöt av sången och musiken

Efter musiken komm Tomtomor och Tomtefar och delade gåvor och vinster.