Manadsmote20181128


Aktiva Seniorer i Kungälv

Bilder från månadsmötet i november 2018 av

Barbro Linhem

Sir Bourbon dixieland band.

Orkesterledaren Thomas Erlandsson.

Stig Nilsson med Banjon.

Hela orkestern i aktion.

Bara Stig x-et Eriksson

Trumpetaren Dan Warvne.

Stig igen

Basisten Leif Erlandsson

Del av publiken som njöt av konserten.

De fina vinsterna till månadens lotteri.

Gunilla Ivarsson Inormerar om Jontefonden verksamhet.