Manadsmote 20190130Aktiva Seniorer i Kungälv

Bilder och text från månadsmötet i januari 2019 

Bilder Barbro Linhem

text Leif Isaksson

På scenen Vier Brillen från Hissingen.

Joen Wetterholm på saxofon. Han spelade även trumpet och blockflöjt.

Hela orkestern med kapellmästaren Olle Huldén i förgrunden.

Kristian Wedel som presenterade låtarna,  drog historier och spelade saxofon.