Månadsmote20190227Aktiva Seniorer i Kungälv

Bilder och text från föreningsstämman i februari.

Bild: Barbro Linhem

Text: Leif Isaksson

Efter en snabb och väl genomförd föreningsstämma presenterades

styrelsen

och

programgruppen

Därefter underhöll vår egen sångkör Humlan med visor av Evert Taube.

Till visorna spelades små sketcher. Exempelvis när Huldas Karin tvättar och byker.

Kören hade gott stöd av sina musiker.

och när den glade bagarn i San Remo knådar sin deg

och får hjälp av sin hustru så att han inte skall förstöra sin röst.

Sedan var det dags för den avslutande kaffestunden.

Efter den trevliga underhållningen tackades körens ledare Lars-Gunnar av Göran.