ReportagemallAktiva Seniorer i Kungälv

Bilder från besöket på Kongahälla center den 30 augusti.