GrövelsjönAllaAktiva Seniorer i Kungälv

Bilder från resan till Grövelsjön

Nedan visa 64 bilder som har samlats in av Sven Erik Andreasson från 11 stycken av medresenärerna.

Bilderna visas utan ordning mellan fotagraferna.

Om ni vill veta vem som tagit en viss bild så klicka på länken så kommer du till Sven Eriks Dropbox där alla bilder finns sorterade i personliga mappar. 

De 11 fotograferna är:

Lars Erik

Andreasson

Marion

Andersson

Birgitta

Bjärsved

Björn

"Fjälguiden"

Bengt

Bülow

Margareta

Falk

Anders

Gustavsson

Ragnar

Holgersson

Göran

Svensson

Gunnel

Thötnblom

Gunilla

Åberg