Besök på Kongahälla CenterAktiva Seniorer i Kungälv

Bilder från besöket på Kongahälla Center den 30 augusti.

Bild och text: Barbro Linhem


Bilden visar familjeloungen där det bland annat finns elurtag för skärmar o.dyl.

I en glasmonter här i den Norska delen ligger två kanonkulor som hittades vid grävningarna inför bygget.

De syns tyvärr inte på bilden.

Vi möts av chefen Albert Aguila som berättar om bakgrunden till utformningen, budgeten och att våra AP-fonder äger huset.

Den södra delen (närmast resecentrum) är inspirerat av Danmark, den mellersta delen av Sverige och den norra delen av Norge. Hela centret käns skandinaviskt.

I de olika sociala utrymmena ordnas evenemang med olika inriktning på kvällstid, bland annat ordnas After-work på fredagar .

Musikvolymen är dämpad i restaurangerna för att man skall kunna talas vid under måltiderna.

Vi fick också besöka de tekniska delarna bland annat sophanteringen.


Albert var mycket mån om att ha en dialog med alla oika organisationer så att det blir ett bra och trevligt flyt och social gemenskap i huset.