ReportageAktiva Seniorer i Kungälv

Bilder och texter från våra möten och aktiviteer.