Refewrat 20170524

 

Aktiva Seniorer i Kungälv

Gatunamn och platser i Göteborg

Den 24 maj höll Aktiva Seniorer sitt sista möte för säsongen. Gäst vid detta möte var författaren Lars O. Carlsson som kåserade kring rubricerat ämne.

I Göteborg finns ca 7000 gatunamn. Förslag till nya namn tas fram av Göteborgs Stads Namnberedning. Det finns en namnbank där förslag sparas till lämpligt tillfälle. Man har en 5-årsregel som säger att en person måste ha varit avliden i minst 5 år innan man använder sig av dess namn. Detta för att få lite ”betänketid”.

Nya Torget eller från 1852 Kungstorget kom till då stadens styrande ville snygga upp på Stora Torget. Med tanke på den forna bastionen byggdes en halvcirkelformad bazarbyggnad med plats för 75 butiker. De revs 1966.

För att komma in i staden måste man passera genom någon av stadens portar såsom Drottningporten, Karlsporten eller Kungsporten. Den senare har gett namn till Kungsportsbron som förbinder Kungsportsplatsen med Kungsportsavenyn.

Lilla Bommen var tidigare en passage till Östra Hamnkanalen. Den fällda träbommen öppnades inte förrän båten visiterats. Kanaltorget är idag en ung plats med ett gammalt namn. Det ursprungliga torget utplånades i samband med bygget av Östra Nordstan. Namnet återupptogs 2007som adress till informationscentret Älvrummet.

Grupperingar av gatunamn belystes också. T.ex Vårväderstorget och Solstrålegatan i Biskopsgården. I Kortedala finns Januarigatan och Kalendervägen. På Guldheden hittar man 25 namn på hedervärda personer inom sjukvården som Doktor Fries Torg och Syster Estrids Gata.

Kända för Göteborg är landshövdingehusen uppkallade efter landshövding Ehrensvärd. Han beviljade dispens för byggande av trevåningshus varav bottenvåningen av sten.

Som tack erhöll Lars en serie bilder över Kungälv vilka han kunnigt kommenterade.

Till sist lite info. Dagens insamling gick till Operation Smile. Bengt B rapporterade att resan till Höga Kusten 17-22 juli behöver fler resenärer. Höstens program skickas ut vid midsommar. Göran S. tackade för det gångna året ock önskade alla en härlig sommar. Med blommor tackade Leif B. Göran för allt nedlagt arbete.

 

Inga Isaksson