Referat 20170222

 

Aktiva Seniorer i Kungälv

Föreningsstämma hos Aktiva

 

Den 22 februari samlades ca 160 av medlemmarna till sin årliga stämma. Dagens gäst var Håkan Carlsson, kommunens nye chef för sektor Kultur och fritid. Han svarade på frågor bl.a. om parkeringproblem vid Kvarnkullen och den strulande tekniken i lokalen. Han tipsade oss om att e-post är en genväg för kontakt med kommunens tjänstemän.

Dagens överraskning svarade våra humlor för genom presentationssången av styrelsen.

Till ordförande för stämman valdes Göran S och till sekreterare Ragnar Holgersson. Verksamhets och revisionsberättelserna upplästes och godkändes. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet. Omval skedde på alla poster. Samtliga ledamöter i festkommittén hade dock avsagt sig sina uppdrag. Styrelsen kommer att ansvara för 25-årsjubiléet. Därefter kommer eventuellt en ny festkommitté att väljas. Mötet leddes galant och var snabbt avklarat. Göran tackade för förnyat förtroende att leda Aktiva Seniorer i Kungälv.

Under ledning av Lars-Gunnar B framförde Humlan ett pärlband välkända melodier som Huldas Karin, I folkviseton och Vår sista dans. Lite show i form av Lars-Gunnar som Taube, sjungande städerskor i Siwans Mamma är lik sin mamma och den tjusige chauffören i Flickor bak i bilen var uppskattat. Självklart avslutade Nu går sista visan.

Göran hade hälsningar från David Carbe. Ny föreställning tillsammans med Sofia Källgren och Caroline Wennergren den 30/9.

Barbro L påminde om Sir Bourbons konsert den 19/3 samt föreläsningen om Glömska den 23/3.

Ulf L, sammankallande i valberedningen, önskade förslag på funktionärer för att kunna ha en beredskap.

Nästa möte den 29/3 underhåller musikgruppen Larro Lisanga.

 

Inga Isaksson