Referat 20180829


Aktiva Seniorer i Kungälv

Fonden som ger guldkant


Den historiskt varma sommaren är till ända. Hösten närmar sig så sakteliga och Aktiva Seniorer börjar sina aktiviteter. Den 29/8 hölls det första månadsmötet. Därifrån hoppas jag många tog med sig uppmaningen att anmäla sig till donationsregistret.Uppmaningen riktades av Tommy Ivarsson som tillsammans med sin fru Gunilla grundat Jontefonden.

Att hitta glädjen och energin när livet utmanar har blivit som ett mantra för dem. 2006 drabbades sonen Jonathan av lungfibros och en lungtransplantation visade sig så småningom helt nödvändig. Tommy berättade i ord och bild om den svåra sjukdomsperioden. Syrgas dygnet runt som medförde många begränsningar i tillvaron. Om väntan på nya lungor och en misslyckad transplantation. Om hur Jonathan dog i väntan på nya organ.

Under hela denna tid stöttades familjen av ett nätverk av vänner för att skapa ett så bra och normalt

liv som möjligt. De förstod vikten av gemensamma positiva upplevelser och av att alla blev sedda.

När storebror Christian konfirmerades 2012 tog därför vännerna initiativ till att bilda en insamlingsfond, Jontefonden. Den vänder sig till barn och ungdomar som ska eller har organtransplanterats och deras syskon. Syftet är att öka livskvaliten, skapa glädje och sätta guldkant på tillvaron för dem. Hur den ska utformas avgör den drabbade. Det kan vara en resa, en elcykel ja rent av en livs levande ponny. Man ordnar läger för att få träffa andra i samma situation. Det senaste är en familjestödjare. Den första på den posten är Jonathans favoritsköterska.

Göran meddelade att sommarens aktivitetr utfallit väl. Programgruppen påminde om kommande aktiviteter. Ta en titt i programbladet!

Nästa månadsmötet den 26/9 underhåller Daga och Rolf tillsammans med Jan Albertsson.


Inga Isaksson