Program våren 2019


Aktiva Seniorer i Kungälv

Aktiva Seniorers symbol är ett bi. Ett bi som kontinuerligt samlar in och delar med sig av den egna kunskaps- och erfarenhetsbanken.

Aktiva Seniorers symbol är ett bi.

Ett bi som kontinuerligt samlar in och delar med sig

av den egna kunskaps- och erfarenhetsbanken.

Besök HLR:s hemsida om du vill läsa mer om hjärt-lungräddning. Klicka här.