Inbjudan till Seniorgymmet m.m.

 

Aktiva Seniorer i Kungälv

Erbjudande till oss pensionärer via kommunens Utvecklingsledare för Folkhälsa Åsa Lökegård.

Planerade arrangemang och event 2018

 September. Värva fler frivilliga. Stadshuset Värvningsmöte med utställare, föreläsare och inspirationsaktiviteter. Arr. Arbetsgruppen för äldres säkerhet och trygghet.

 3 oktober Lars Björklund ”Hur skall jag orka – om att vara anhörig” Mimers hus teater Arr. Anhörigstöd/Åsa

 13 oktober familjelördag med tema ”Familjeliv” Mimers hus Huvudföreläsare är Moa Herngren med Bonusfamiljen. Utställare, workshops och miniföreläsare. Arr. Arbetsgrupp; Anette Karlsson, Dag Walterson, Johan Sjöholm, Anneli Lagergren, Åsa Lökegård

 15 oktober Seniordagen Kvarnkullen. 30-tal utställare, workshops, miniföreläsningar, huvudföreläsare, prova-på-aktiviteter, fika. Arr. Arbetsgruppen för äldres säkerhet & trygghet

 24 oktober Kenth Hedevåg om Elever som inte går till skolan. Kvarnkullen

Ibland används begreppen hemmasittare eller skolk men den här föreläsningen utgår från begreppet ELOF – Elever med Lång

Ogiltig Frånvaro.

Arr. Anhörigstöd/Folkhälsa/Attention

 13 december Vit jul Event utanför Systembolaget Arr. Anhörigstöd, Räddningstjänst, IOGT-NTO och Äldresäkerhet och frivilligverksamheten.

 28 november I am proud . Mimers hus hörsal. Om kroppsideal, ätstörningar, att uppskatta sin kropp osv. Arr. Kultur och?

Foto: Micael Andersson