Inbjudan till Seniorgymmet m.m.

 

Aktiva Seniorer i Kungälv

Erbjudande till oss pensionärer via kommunens Utvecklingsledare för Folkhälsa Åsa Lökegård.

Prova på Seniorgymmet

i Älvparken!

 

Mingel, tipspromenad, aktiviteter

och annat skoj!

Vi bjuder på dricka, korv och bröd.

 

Få instruktioner i hur man använder träningsredskapen.

 

Datum: 28 maj 2018

Tid: kl.11.00 -13.00

Plats: Älvparken,

gamla Geseatomten

mitt emot Skarpe Nord.

 

 

Varmt välkomna!

 

Arrangörer: Kungälvs kommuns Arbetsgrupp för äldresäkerhet och IOGT-NTO

För mer info kontakta Åsa Lökegård 0303 239092

Se mer information nedan

Planerade arrangemang och event 2018

 

 28 maj kl. 11.00 -13.00 Event vid utegymmet.

 17-21 september Hygienveckan Tema ”Livslångt lärande” Stadshuset och Mimers hus Arr. Kulturskolan/Folktandvården/ Vgregionens smittskydd Ann Hasselberg/Åsa Löke

 19 september föreläsning: ”Bra mat för äldre” Mimers hus hörsal 1 Arr. Kultur/ Arbetsgruppen äldres säkerhet & trygghet/ Hanna Settergren/ Henric Nyberg

 19 september Mia Börjesson ”Om att coacha sig själv och sin tonåring till en god relation” Mimers hus teater Arr. Anhörigstöd/Kultur/ Åsa

 September. Värva fler frivilliga. Stadshuset Värvningsmöte med utställare, föreläsare och inspirationsaktiviteter. Arr. Arbetsgruppen för äldres säkerhet och trygghet.

 3 oktober Lars Björklund ”Hur skall jag orka – om att vara anhörig” Mimers hus teater Arr. Anhörigstöd/Åsa

 13 oktober familjelördag med tema ”Familjeliv” Mimers hus Huvudföreläsare är Moa Herngren med Bonusfamiljen. Utställare, workshops och miniföreläsare. Arr. Arbetsgrupp; Anette Karlsson, Dag Walterson, Johan Sjöholm, Anneli Lagergren, Åsa Lökegård

 15 oktober Seniordagen Kvarnkullen. 30-tal utställare, workshops, miniföreläsningar, huvudföreläsare, prova-på-aktiviteter, fika. Arr. Arbetsgruppen för äldres säkerhet & trygghet

 24 oktober Kenth Hedevåg om Elever som inte går till skolan. Kvarnkullen Ibland används begreppen hemmasittare eller skolk men den här föreläsningen utgår från begreppet ELOF – Elever med Lång Ogiltig Frånvaro. Arr. Anhörigstöd/Folkhälsa/Attention

 13 december Vit jul Event utanför Systembolaget Arr. Anhörigstöd, Räddningstjänst, IOGT-NTO och Äldresäkerhet och frivilligverksamheten.

 28 november I am proud . Mimers hus hörsal. Om kroppsideal, ätstörningar, att uppskatta sin kropp osv. Arr. Kultur och?

Foto: Micael Andersson