Manadsmote20161026

 

Aktiva Seniorer i Kungälv

Bilder och text från månadsmötet i oktober av

Barbro Linhem

Hösten har kommit när vi är på väg till månadsmötet i oktober.

Pappa Pider och hans två musiker i bakre raden.

Pappa Pider, sittande, med sinna tre musiker i främre raden.

 

Alla låtarna som bandet spelade kände vi i publiken igen från yngre dar.

Vi tackar med stående applåder.

Efter bandets framträdande berättar Lars-Olof Olsson om ensamkommande barns behov av vuxna svensktalande för bättre förståelse av vårt land och med läxhjälp.

Om någon har möjlighet med detta ber Lars-Olof att man hör av sig till honom på telefon 072-526 94 40.