Manadsmote 20190130

 

Aktiva Seniorer i Kungälv

Bilder och text från månadsmötet i januari 2019

Bilder Barbro Linhem

text Leif Isaksson

På scenen Vier Brillen från Hissingen.

Joen Wetterholm på saxofon. Han spelade även trumpet och blockflöjt.

Hela orkestern med kapellmästaren Olle Huldén i förgrunden.

Kristian Wedel som presenterade låtarna, drog historier och spelade saxofon.