HerrArnesPenningar


Aktiva Seniorer i Kungälv

Bilder från besöket i Herr Arnes fotspår

På väg in i Solberga kyrka efter att ha åkt genom området och sett bland annat platsen för Solberga gamla prästgård där mordet på Herr Arne och hans familj skedde.

Vi var många medlemmar sorn var med på denna andra resa i Herr Arnes fotspår.

Bild: Percy Davidsson

Text: Leif Isaksson

När vi kommit in i kyrkan berättade vår guide Nils Zanders om kyrkan, om dopfunten och om altartavlan samt läste valda delar av boken för att vi skulle få en uppfattning om  hur Selma Lagerlöf skrev.

Nils pekade på förteckningen över prästerna som arbetat i Solberga församling. Herr Arnes namn stod överst.

Tavlan syns akter om votivskeppet.

Efter Nils Zanders information kunde vi se oss om på egen hand och bland annat beundra de fina votivskeppen.

Efter besöket i kyrkan återvände vi till bussen där Percy Davidsson berättade om mord i modernare tid.

Den 14:e december 1950 drabbades en man av psykos och började skjuta på sina grannar. Percys egen far blev beskjuten i sin  bil. Han klarade sig men hans medpassagerare avled.

Efter denna tragiska berättelse fortsatte vi resan ut till Koön och besåg Marstrandsön och fästningen på avstånd.

Sedan fortsatte vi mot Lökeberg och en god lunch.

Vår trevliga utflykt avslutades med att Marita tackade vår guide Nils Zanders och alla oss medresenärer.