Bilder från 25-års jubiléet


Aktiva Seniorer i Kungälv

Bilder från 25-års jubiléet våren 2018

Bild: Barbro Linhem.

Text: Leif Isaksson

Inga-Lisa och Eva-Stina vid välkomstbordet.

Göran hälsar alla välkomna.

Bilder på de många deltagarna.

Nu har dansen börjat.

Tack för i afton.