Bilder från 25-års jubiléet

 

Aktiva Seniorer i Kungälv

Bilder från 25-års jubiléet våren 2018

Göran hälsar alla välkomna.

Bilder på de många deltagarna.

Nu har dansen börjat.

Tack för i afton.