Årsmöteshandlingar 2017

 

Aktiva Seniorer i Kungälv

Årsmöteshandlingar för 2017

Kallelse till Föreningsstämma.

Styrelsen i Föreningen Aktiva Seniorer, Kungälv kallar härmed föreningens medlemmar till ordinarie stämma onsdagen 22 februari 2017 kl 10.30 på Kvarnkullen.

På stämman avhandlas stadgeenliga ärenden.

Motioner kan väckas av medlem som erlagt fastställd årsavgift och skall vara styrelsen tillhanda senast 6/2 2017.

Möteshandlingar finns att hämta här nedan.